تاریخ تحویل شما چیست؟

2021-05-20

به طور معمول ، لاستیک های OTR را ظرف 15 روز بارگیری می کنیم ، لاستیک های TBR را ظرف 10 روز پس از واریز یا LC بارگیری می کنیم.