نوعی لاستیک آجدار تایر شعاعی غول پیکر تمام فولادی

2021-05-24

نوعی لاستیک آجدار تایر شعاعی غول پیکر تمام فولادی

فرمول و روش تهیه

حق ثبت اختراع اعمال شده (شماره پارچه عمومی CN 111748132A ، تاریخ اعلام 2020-10-09)

"فرمول و آماده سازی یک غول تمام فولادی خارج از جاده لاستیک آج لاستیک

روش "، شامل آج لاستیک شعاعی غول پیکر تمام فولادی برای ماشین آلات ساختمانی است

برای لاستیک ، آماده سازی لاستیک آج به روش دو دسته اصلی و یک دسته نهایی به پایان می رسد.

لاستیک آج اختراع حاضر برای محیط های خاص مانند معادن زغال سنگ مناسب است

استفاده کنید.