لاستیک برای کامیون های سنگین چقدر مهم است

2021-06-19

لاستیک برای هر خودرویی بسیار مهم و ضروری است.
در مورد حمل و نقل کامیون های سنگین ، مدت زمان آن در جاده بسیار طولانی است. بنابراین ،لاستیک ماشینباید به خوبی محافظت شود در غیر این صورت ، احتمالاً حوادث رخ می دهد. بنابراین ، چگونه آن را حفظ کنیم؟
اول از همه ، ما باید با منبع اصلی تیم بحث کنیم ، کیفیت لاستیک باید واجد شرایط باشد و کیفیت آن باید از کیفیت بازرسی عبور کند. هنگام انتخاب آن ، باید تمام جنبه های عملکرد آن مانند مقاومت در برابر حرارت ، همچنین مقاومت در برابر فشار ، تعادل را در نظر بگیرید و باید مرتباً آن را تعویض کنید ، این برای خودرو نیز مفید است.

سپس ، این مشکل خرابی تایر است. عملکردلاستیک ماشیندارای یک عمر مفید خاص است و همچنان رو به زوال است. وقتی لاستیک به درجه خاصی از خرابی برسد ، آسیب خاصی به ماشین وارد می کند.

Then, it is often inspected from time to time. As we all know, لاستیک ماشین have a certain tire pressure. Different seasons have different effects on لاستیک ماشین. In summer, if the tire pressure is too high, it will come in contact with hot places. , It may cause a puncture, so there is a high probability of causing an accident. Moreover, it is known that heavy trucks have multiple لاستیک ماشین, and the degree of wear of the لاستیک ماشین in each part is different, so you must always Check the degree of wear of each tire, check its scratches, damage between the gaps, and then you can change the position of the tire, if the degree of wear of each tire is similar, it can extend the common لاستیک ماشین Long service life, which also saves money for replacing new لاستیک ماشین.

سرانجام ، این مشکل بازرسی قبل از ترک ماشین است. این شامل موارد زیادی مانند فشار باد لاستیک و درجه خراشیدن است که می تواند به شما در جلوگیری از بروز خطر کمک کند.
لاستیک ماشینمهمترین مبنای اطمینان از رانندگی ماشین هستند. این خیلی مهمه. بسیاری از حوادث ناشی از مشکلات تایر است. بنابراین ، نگهداری لاستیک بسیار ضروری است.